Kupující si může vybrat jednu z následujících variant: 

platba předem na účet
platba v hotovosti PLATÍ POUZE PRO OSOBNÍ ODBĚRY
DORUČENÍ :
doručení Česká Pošta 89 kč
doručení kurýrní službou PPL za 129,-
platba na dobírku a doručení poštou nebo PPL za 159,-
osobní odběr je možný : Praha 5 - Zbraslav
Praha 10 - Horní Měcholupy
Praha 4 - Háje u metra C
Praha 9 - Prosek ul.Kytlická
Kralupy nad Vltavou - u zimního stadionu
osobní odběry je nutno vždy domluvit předem emailem nebo telefonicky

Kupující je povinen převzaté zboží řádně překontrolovat a pokud se na zboží vyskytují nějaké viditelné vady , uvědomit o tom prodávajícího do dvou dnů od převzetí. Pokud je zásilka nekompletní, je nutné prodávajícího uvědomit o tomto stavu do dvou dnů od převzetí.

Na pozdější reklamace týkající se nekompletnosti dodávky a zjevného poškození zboží nebude brát prodávající zřetel.

Reklamace a vrácení zboží :

Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat přepravní obal a v případě jeho porušení vznést reklamaci u přepravce.

Kupující je povinen převzaté zboží řádně překontrolovat a pokud se na zboží vyskytují nějaké viditelné vady uvědomit o tom prodávajícího do dvou dnů od převzetí.
Reklamované zboží pošle Kupující na adresu Prodávajícího zásilkou, která musí obsahovat kompletní reklamované zboží, popis vady a kopii faktury .
Před samotným odesláním zboží doporučujeme, aby zákazník kontaktoval prodávajícího (formou e-mailu) a po vzájemné dohodě zboží zaslat doporučeně zpět výhradně na adresu : Obchůdek u Dády ( Dana Polaško Šimůnková ) , ul.Janovská 367 , Praha 10 , 10900

Kupující má právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 7 dní od převzetí zboží.

Vrácené zboží musí být v původním stavu v původním balení ,se všemi etiketami a visačkami. Dále nesmí být použité, prané, žehlené nebo jinak upravováno.

Vrácené zboží odešle Kupující standardní zásilkou, a to nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zásilka musí obsahovat číslo účtu pro vrácení peněz.

Zaplacenou kupní cenu zboží zákazník obdrží zpět na účet bankovním převodem do 14 dnů od převzetí zboží.

Veškeré náklady na zaslání zboží zpět hradí odesílatel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V případě, že si zákazník ze své vůle přeje výměnu zboží za jinou velikost nebo provedení bude účtováno poštovné ve výši 99,- Kč.


Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na vady, způsobené nesprávným zacházením ze strany spotřebitele, zejména praním, sušením a žehlením, provedené v rozporu s pokyny výrobce. Reklamované zboží musí být řádně zabaleno, nesmí být hygienicky znečištěno.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Pokud byla reklamace neoprávněná, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné a neoprávněné.

Jak jistě vydíte na hl.stránce , máme na facebooku také svojí skupinku a stránky , kam se můžete přidat, kam postupně vkládám novinky , které po té co dorazí vkládám na Shop , není problém objednávky slučovat .

GDPR

Vyplněním registračního formuláře souhlasí spotřebitel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Dady Obleceni - Dana Polaško Šimůnková, jejich následným zpracováním , tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách.
Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
Prodávající neposkytuje osobní údaje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky Kupujícího (banka, zásilková služba, pošta, apod.) a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Správcem osobních údajů je společnost Dana Polaško Šimůnková, Janovská 367, Praha 10, 10900
Spotřebitel má právo s účinky do budoucna kdykoliv odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.
Spotřebitel má právo požadovat informace o údajích uložených ke své osobě nebo k svému pseudonymu. Na základě požadavku mu může být informace sdělena i elektronicky. Má právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Má právo požadovat, aby byly Vaše uložené osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy. V případě, že se spotřebitel domnívá, že jsou jeho práva porušována, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.
K uplatňování výše uvedených práv na odvolání souhlasu , na informace, na vymazání, zablokování a opravu údajů se, prosím, obraťte poštou na adresu Dana Polaško Šimůnková, Janovská 367, Praha10, 109 00 nebo e-mailem na adresu danapolasko@gmail.com . Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás zdarma, pokud zákon pro ochranu osobních údajů nestanoví něco jiného.
Zásady zpracování osobních údajů
Společnost Dana Polaško Šimůnková IČO 73750166 prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.
Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.
1. Osobní údaje a jejich zpracování
1.1. Kategorie osobních údajů
Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:
Jméno a kontaktní údaje - jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení
Demografické údaje - zemi a upřednostňovaný jazyk.
Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb
Přihlašovací údaje. Přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup ke skutečnému heslu.
Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme: jméno a kontaktní údaje - e-mailová adresa.
1.2. Účely zpracování osobních údajů:
Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky či mobilní aplikace. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
Komunikace: Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem,, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.
Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.
Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
2. Zákaznické konto
a) V rámci uzavření smlouvy Vám zakládáme zákaznické konto, které je zabezpečeno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených objednávkách.
3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání
3.1. Zabezpečení osobních údajů Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Naše společnost nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobila.
3.2. Doba zpracování
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:
po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
po dobu, po kterou je společnost povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů účetní doklady, např. faktury vystavené společností jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení, komunikace 2 roky
V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
4. Práva subjektů údajů
a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
c) Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány to se však netýká těch osobních údajů, které Obchudek u Dády potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

PŘEJI PŘÍJEMNÉ NÁKUPY , NA JAKÉKOLIV DOTAZY RÁDA ZODPOVÍM POMOCÍ EMAILU NEBO TELEFONICKY